1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym SportoweSuple.pl, zwaną dalej Nabywcą lub Klientem może być osoba fizyczna, podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu przepis prawa przyznaje zdolność prawną, osoba prawna.

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Piotr Koszałka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ul.Piaskowa 10 83-307 Kiełpino
NIP 589-146-66-58
Regon 220036246

2. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

2.1. Przedmiotem transakcji w Sklepie Internetowym SportoweSuple.pl są produkty oferowane na stronie www.sportowesuple.pl/sportowesuple w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.3. W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. 

Zamówienia w Sklepie Internetowym SportoweSuple.pl można dokonać w następujący sposób:

3.2. Online, korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronach sklepu, podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz NIP (gdy wymagana jest faktura VAT). Zamówienia  tą drogą można składać przez całą dobę na stronie internetowej www.sportowesuple.pl/sportowesuple

3.3. Pocztą elektroniczną  na dres sklep@sportowesuple.pl/sportowesuple przez całą dobę , podając nazwę oraz ilość towaru oraz dokładne dane osobowe  dane do  wysyłki, ewentualnie NIP, gdy wymagana jest faktura VAT.

3.4.Telefonicznie pod numerem 530 540 768, podając nazwę i ilość towaru oraz dokładne dane osobowe  dane do  wysyłki, ewentualnie NIP, gdy wymagana jest faktura VAT. Zamówienia telefoniczne mogą być składane od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00.

Uwaga :Dokładne dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego oraz adres Odbiorcy przesyłki, dokładne dane dotyczące nazwy produktu wraz z wielkością opakowania, dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego preparatu, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adres e-mail.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Każde zamówienie internetowe składane w Sklepie Internetowym SportoweSuple.pl zostaje potwierdzone przez pracownika sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym. Przy zamówieniach telefonicznych, moment złożenia zamówienia jest momentem wiążącym obie strony.

4.2. W przypadku braku kompletnych danych niezbędnych do wysyłki, złożone zamówienie nie będzie realizowane, a ewentualne dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych sklepu.

4.3. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

4.4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

4.5. Zamówienia są realizowane tego samego dnia jeśli wpłynęło ono do godz. 13.00 bądź następnego dnia roboczego gdy wpłynęły po godz. 13.00

4.6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Polski od momentuzaksięgowania wpłaty.W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wysyłka określonych pozycji zamówienia nie jest możliwa w określonym terminie, składający zamówienie zostanie o tym poinformowany e-mailem..

4.7. Sprzedawca na życzenie wystawia faktury VAT. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia w polu Komentarza do Zamówienia oraz podać numer NIP.

5 .FORMY PŁATNOŚCI

5 .1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

- Płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy.5.2. Rozliczenia elektronicznych transakcji płatniczych oraz transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.

5.4. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera, na poczcie przy odbiorze przesyłki lub przelewem na konto bankowe sklepu. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

6. RACHUNKI I FAKTURY

6.1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie Paragonu Imiennego lub Faktury VAT.

7. PRZESYŁKA i DOSTAWA

7.1. Dostawa towarów zamawianych w Sklepie SportoweSuple.pl realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub na życzenie klienta Pocztą Polską.

7.3. Termin realizacji zamówienia w przypadku dostawy kurierem zajmuje do 48 godzin a Poczta Polska zobowiązuje się dostarczyć przesyłkę w terminie do 72 godzin.

7.4. Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Koszty wysyłki traktowane są jako opłata manipulacyjna a określa je cennik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

CENNIK KURIERA:   

Typ przesyłki

Kwota zamówienia

Cena (przedpłata)

Cena (pobranie)

Przesyłka kurierska

do 100 zł

12.00 zł

16.00 zł

do 200 zł

10.00 zł

14.00 zł

do 300 zł

8.00 zł

12.00 zł

do 400 zł

5.00 zł

9.00 zł

do 500 zł

3.00 zł

7.00 zł

powyżej 500 zł

GRATIS!

4.00 zł


CENNIK POCZTY POLSKIEJ:
• do 0,5 kg                      – 13,50 zł
• od 0,5 kg do 1 kg       – 15,50 zł
• od 1 kg do 2 kg          – 17,00 zł
• od 2 kg do 5 kg          – 19,00 zł
• od 5 kg do 10 kg        – 26,00 zł
• od 10 kg do 15 kg     – 30,00 zł
• od 15 kg do 20 kg     – 40,00 zł
• od20 kg do30 kg     – 50,00 zł

Wszystkie paczki wysyłane Pocztą Polską są priorytetami.

7.5. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

7.6. Do każdej przesyłki załączony jest rachunek (lub wystawiona na życzenie faktura VAT) stanowiąca dowód księgowy transakcji zakupu. Dokument taki obejmuje koszty zamówionych produktów i koszty przesyłki. W przypadku niezgodności danych widniejących na fakturze (dane osobowe, kwoty zakupu czy inne), prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu SportoweSuple.pl telefonicznie bądź mailowo.

7.7. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (status zamówienia nie został zmieniony na Wysyłka Pocztą Polską / Wysyłka kurierem,) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wówczas skontaktować się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta (tel.530 540 768; sklep@sportowesuple.pl/sportowesuple).

8. ZWROTY, REKLAMACJE, REZYGNACJA Z ZAKUPU

Zwroty

8.1. Nadawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

8.2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem sprzedaży. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zakupionego towaru bez kosztów wysyłki w obie strony. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

8.3. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze/kolorze/smaku wyłącznie w drodze zwrotu nieużywanego, a także pozbawionego znamion zniszczenia z winy zamawiającego towaru. Przy czym koszty transportu (w obie strony) obciążają w tym przypadku zamawiającego. Wymieniany towar należy odsyłać razem z otrzymanym rachunkiem sprzedaży oraz opisem: Wymiana.

8.4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres sklepu.

8.5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego lub niezgodnego z zamówieniem sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek sprzedaży oraz opis reklamacji towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

9 . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Koszałka, ul.Piaskowa 10, 83-307 Kiełpino

9.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Koszałka są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Koszałka i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do zażądania dostępu do Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz możliwości ich aktualizacji, korekty, usunięcia lub zablokowania, a także  do zażądania, abyśmy zaprzestali dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z Państwa praw wymienionych powyżej czy innych praw, które mogą Państwu przysługiwać w związku z danymi osobowymi lub jeśli mają Państwo inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem sklep@sportowesuple.pl/sportowesuple. Mogą Państwo skontaktować się z nami również drogą pocztową, pisząc na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Koszałka, ul.Piaskowa 10, 83-307 Kiełpino

10. INNE INFORMACJE

10.1. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

10.2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

10.3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.sportowesuple.pl/sportowesuple są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 października 2013.